PL RU UK CN UA

Nauczanie online

Szanowni Państwo!
Witam na stronie internetowej Uczelni Łukaszewski w Warszawie mając nadzieję, że te odwiedziny skłonią Państwa do podjęcia studiów na naszej Uczelni.

Nasi studenci mogą wybrać formę studiów dostosowaną do ich możliwości organizacyjnych i finansowych w zależności od wybranej ścieżki kariery: studia e-learningowe (prowadzone od 2005 roku), studia niestacjonarne (weekendowe) oraz studia stacjonarne (dzienne).

Głównym założeniem programu naszych studiów jest unikalna formuła „Jedne studia – dwa zawody”. Dzięki temu niezależnie od wybranego przez siebie kierunku studiów nasz absolwent będzie mógł zdobyć drugi zawód poprzez wybór bardzo interesującej i praktycznej specjalności.

Studia ze Wspomaganiem Internetowym są doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich Kandydatów, którzy chcą podjąć i ukończyć studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe, ale nie mają możliwości uczestnictwa w zjazdach w Siedzibie Uczelni. Przy wsparciu platfomy Microsoft Teams oraz innowacyjnej koncepcji studiów z Uczelnią Łukaszewski jest to możliwe! Wymóg obecności Studenta na Uczelni jest ograniczony do minimum, dzięki czemu podjęcie i pomyśle ukończenie studiów w Uczelni Łukaszewski jest możliwe z każdego miejsca na Ziemi. 

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na naszej Uczelni jest GWARANCJA znalezienia satysfakcjonującej pracy – jakiej udzielamy wszystkim naszym studentom.

Z myślą o poszerzeniu perspektyw i dalszym rozwoju i kształceniu naszych studentów podjęliśmy w tym roku działania w zakresie uruchomienia na Uczelni studiów magisterskich na kierunku Zarządzenie.

Oferujemy przyjazną atmosferę studiów, wygodne warunki studiowania oraz konkurencyjne, bardzo niskie czesne.

Gwarantujemy również naszym Studentom wpływ na pracę Uczelni poprzez aktywnie działający samorząd studencki oraz Klub Absolwenta.

Serdecznie zapraszamy na naszą Uczelnię. Nic bardziej nie utwierdza w przekonaniu, że dokonujemy dobrego wyboru, niż zetknięcie się z Uczelnią i jej studentami w związku z tym, zapraszamy na jeden z wielu Dni Otwartych.

Tych, którzy swoją podstawową przygodę akademicką zakończyli zdobyciem tytuł licencjata lub magistra zapraszamy na cieszące się niezmiennie dużym powodzeniem studia podyplomowe.

Zapraszamy

dr Małgorzata Schneider prof. Ulu
Rektor Uczelni Łukaszewski